Beschikbare Boeken

Onderstaande boeken zijn gratis beschikbaar, op basis van afhalen of portikosten voor de ontvanger

Paul ten Have, Weth. Tomsonbos 18, 1852 HA Heiloo <mail@paultenhave.nl>

N.B.: Wie het eerst maalt ...

Antropologie; Filosofie; Cultuurgeschiedenis: m.n. jaren 60 & jeugdcultuur; ICT & Internet Kwalitatief onderzoek; Medische sociologie;

Sociale psychologie/psychiatrie; Sociale Theorie; Sociologie; Taal, interactie, etnomethodologie, discourse ; Wetenschap- en techniekstudies ; Tijdschriften ; Varia


N.B. jaartallen verwijzen i.h.a. naar jaar copyright

Wordt nog aangevuld

bijgewerkt: 16 september 2017

Antropologie

Jeremy Boissevain, John Friedl, eds. Beyond the community: Social process in Europe. 1975
George Devereux, From anxiety to method in the behavioral sciences. 1967
Bennetta Jules-Rosette, Terminal signs: computers and social change in Africa. 1990
Anja Krumeich, The blessings of motherhood: Health, pragnancy and child care in Dominica. 1994
Anne V. Reeler, Modes of empowerment in Thai health care 1996
Ria Reis, Sporen van ziekte: Medische pluraliteit en epilepsie in Swaziland. 1996
Peter Ventevogel, Whiteman's things: Training and detraining healers in Ghana. 1996
Shahaduz Zaman, Broken limbs, broken lives: Ethnography of a hospital ward in Bangladesh. 2003 (diss.)

Filosofie


Margaret A. Boden, ed. The philosophy of artificial intelligence. 1990
Robald R. Cox, Schutz's theory of relevance: a phenomenological critique.1978
Richard Grathoff, Brernhard Waldenfels, Hrsg. Sozialität und Intersubjektivität.1983
Aron Gurwitsch, Hrsb: Thomas M. Seebohm, Kants Theorie des Verstandes. 1990
Paul Hegarthy, George Nataille: Coree cultural theorist. 2000
Bernhard Wadenfels, In den Netzen der Lebenswelt. 1985

Cultuurgeschiedenis: m.n. jaren 60 & jeugdcultuur

Philip G. Altbach, Robert S. Laufer, eds. The new pildrims: youth protest in transition. 1972
Kurt W. Back, Beyond words: The story of Sensitivity Training and the Encounter Movement. 1973
J. van den Berg, Han Lammers, Harrie Mulisch, ZO IS HET. 1964
Bennett M. Berger,  The survival of a counterculture: Ideological work and everyday life among rural communards. 1981
C. Brinkgreve, M. Korzec, 'Margriet weet raad': gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978. 1978
H. Daudt, B.A. Sijes, Beeldreligie: een kritische beschouwing naar aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO IS HET ... 1966
Kenneth Keniston, Youth and dissent: the rise of a new opposition 1971
Robert Jay Lifton, Home from the war: Vietnam verterans: neither victims nor executioners. 1973
Edgar Morin, Claude Lefort, Jean-Marie Coudray, Mai 1968: La Brèche: Premières réflexions sur les événements. 1968
P.M. Riemens, Roodkapje in het Vondelpark: De geschiedenis van Roodkapje en de Boze Wolf; Een proeve van Menselijkheid; Het vondelparkproject 1971. 1972
Philip Slater, The pursuit of loneliness: American culture at the breaking point. 1970

ICT & Internet

Henk Boeke, Werken met WordPerfect (t/m versie 4.2). 1986
Henk Boeke, Werken met WordPerfect 5. 1989
Nick Heap, Ray Thomas et al, eds. Information technology and society.1995
Steven J. Jones, Cybersociety: Computer-mediated communication and community. 1995
Laura Lemay, Teach Yourself Web Publishing with HTML 3.2 in14 days: Sd Professional Reference Edition. 1997
Annette N. Markham, Life online: researching real experience in virtual space. 1998
Frank Schaap, The words that took us there: Ethnography in a virtual reality.2002
Ron Shields, ed. Cultures of the internet: Virtual spaces, Real histories, Living bodies. 1996

Kwalitatief onderzoek
Howard S. Becker, Pamela Richards, Writing for social scientists: How to start and finish your thesis, book, or article. 1986
Robert Bogdan, Participant observation in organizational settings. 1972
Robert Boonzajer Flaes, Douglas Harper, eds. Eyes across the water, Two: Essays on visual anthropology and sociology. 1993
Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw, Writing ethnographic field notes. 1995
Fielding, N.G., R.L. Lee. eds. Using computers in qualitative research. 1991
John Lofland, Lyn H. Lofland, Analyzing social settings: A guide to qualitative observation ans analysis. [Sec.Ed] 1984
Musterd, S., H. van der Wusten, red. Datakwaliteit in het stedelijk onderzoek. 1990
Peters, V. KWALITAN, aanvullende handleiding bij versie 3.1 1991
B. Pfaffenberger, Microcomputer applications in qualitative research. 1988
John Scott, A matter of record: Documentary sources in social research. 1990
David Silverman, Qualitative methodology & sociology: Describing the social world. 1985
 

Medische sociologie

Rineke van Daalen, Marijke Gijswijt-Hofstra, red. Gezond en wel: Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw. 1998
Fred Davis, Passage through crisis: Polio victims and their families. 1991 [1963]
Sue Fisher, In the patient's best interest: Women and the politics of medical decisions. 1986
Sjaak van der Geest, Gerhard Nijhof, red. Ziekte, gezonheidszorg en cultuur: Verkenningen in de medische antropologie en sociologie. 1989
Ad Goethals, Tony Hak, Paul ten Have, red. Kwalitatieve medische sociologie. 1997
Joke Haafkens, Rituals of lilence: Long-term tranquilizer use by women in the Netherlands: A social case study. 1997 (diss.)
Agnes Meershoek et al, Zicht op integratie: Een onderzoek naar de uitvoering van de poortwachtersfunctie, 2000
Agnes Meershoek, Anja Krumeich, Lisette Desain, Arbeidsongeschikheid, reïntegratie & etniciteit. 2005
Eijmert C. Mudde, Ziek in de zin der wet: de interpretatie van zoekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs. 1995 (diss.)
Marianne Potting, Van je familie ...: Zorg, familie en sekse in de mantelzorg. 2001 (diss.)
Margaret Voysey Pauk, A constant burden: The reconstitution of family life (Sec.Ed.). 2006 [1975]

Sociale psychologie/psychiatrie

Ernest Becker, The birth and death of meaning 1962
Erik H. Erikson, ed. The challenge of youth 1961/5
H.T. Habekothé, Opvoedingsproblemen op consultatiebureaus. 1995 (diss.)
Gerhard Nijhof, Individualisering en uitstoting: Van maatschappelijk probleem naar psychische stoornis. 1978
R.D. Rosen, Psychobable: fast talk and quick cure in the era of feeling 1975
Jurgen Ruesch, Gregory Bateson, Communication: The social matrix of psychiatry. (1968)
 

Sociale Theorie


Peter McHugh, Defining the situation: The organization of neaning in social interaction. 1968
Peter McHugh, Stanley Raffel, Daniel C. Foss, Alan F. Blum, On the beginning of social inquiry. 1974
John O'Neill, Sociology as a skin trade: Essays towards a reflexive sociology. 1972
John O'Neill, Making sense together: An introduction to wild sociology. 1975
Barry Sandywell, David Silverman, Maurice Roche, Paul Filmer, Michael Philipson, Problems of reflexivity and dialectics in sociological inquiry: Language theorizing difference. 1975
David Silverman, Brian Torode, The material word: Some theories of language and its limits. 1980
 

Sociologie & sociale wetenschappen algemeen

Philippe Ariès, L' enfant et la vie familiake sous l'Ancent Régime 1973
Howard S. Becker, Doing things together: Selected papers. 1986
J. Berting, In het brede maatschappelijke midden: Een studie over middelbare administratieve employés in 9 grote organisaties in Amsterdam. 1968 (diss.)
J. Berting, Stroom en onderstroom: Over de gevolgen van verticale sociale mobiliteit [Openbare les; 1967]
Christien Brinkgreve, Psychoanalyse in Nedrland: Een vestigingsstrijd. 1984 (diss.)
Steve Bruce, De kortste introductie: Sociologie. 2003
Lodewijk Brunt, De abortus-brieven: een analyse van post aan politici over het abortus-vreegstuk. 1977
Aaron V. Cicourel, Theory and method in a study of Argentine fertility, 1974
Lewis A Coser, Greedy institutions: Patterns of undevided commitment 1974
Jack D. Douglas, The social meanings of suicide. 1967
Jack D. Douglas, Introduction to sociology: Situations and structures. 1973
Jaques Donzelot, La police des familles; Postface de Giles Deleuze. 1977
Mare Faber, Novi sani,nieuwe dagen: Oorlog en biografie in Banja Luka, Bosnië-Herzegovina. 2001
Ellen Frey-Wouters, Robert S. Laufer, Legacy of a war: The American soldier in Vietnam. 1986
Marja Gastelaars, ed. On location: The relevance of the "Here" and "Now" in organasations. 2000
Tony Hak, Tekstsociologische analyse. [diss.] 1998
M.J.A. Mirande, De student als beginnend onderzoeker [diss., 1986]
Gerhard Nijhof, Tekstsociologie: Over de talige constructie van de sociale werkelijkheid. 2003
Henny Oosterbaan, Winkie Zeldenrust, Gescheiden wegen: Sociale netwerken, proto-professionalisering, psychische problemen en hulpzoekend gedrag bij gescheiden mensen. 1985
Anneke H. Van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland [1840-1990]: Een historisch-sociologische studie. 1990 (diss.)
Ned Polsky, Hustlers, beats and others. 1967-1971
Paul Rock, Mat McIntosh, eds. Deviance and social control. 1974
Arnold M. Rose, Human behavior and social processes: an interactionis approach [1962; oud exemplaar, band stuk, wat potloodstrepen]
C.J.M. Schuyt, Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid (1972) [deels potloodstrepen]
H.A. Sillevis, De boer en zijn wereld: De boerenbevolking van de N.W.-Veluwe sociaal-typologisch beschouwd 1954 [enkele potloodstrepen]
Neil J. Smelser, ed. Sociology: An introduction. 1967 [met potloodstrepen]
Ruud Stokvis, Strijd over sport: Organisatoriscge en ideologische ontwikkelingen. 1978 (diss.)
G. Teitler, De wording van het professionele officierscorps [diss. 1974]
W.A. Wagenaar, P.J. van Koppen, H.F.M. Crombach, Anchored narratives: The psychology of criminal evidence. 1993
Nico Wilterdink, Omstreden wetenschap: goede en slechte sociologie (afscheidsrede, 2011)
Dennis H. Wrong, Harry L. Gracey, eds. Redings in introductory sociology.1967

Taal, interactie, etnomethodologie, discourse


Charles Antaki, ed. Analyzing everyday explanation: A casebook of methods. 1988
Henning Bolte, Wolfgang Herrlitz, red. Taalanalyse-Taalonderwijs-Edukatie: Linguistische studies over het onderwijzen en leren van taalstruktuur en taalgebruik. 1985
Margaret Bullowa, ed. Before Speech: The beginning of interpersonal communication. 1979
Keith Devlin, Duska Rosenberg, Language at work: Analysis communicationbreakdown in the workplace to inform systems design.1996
Wolfgang U. Dressler, ed. Current trends in textlinguistics. 1978
Konrad Ehlich, Jochen Rehbein, Hrsg. Kommunikation in Schule und Hochschule: Linguistische und ethnomethodologische analysen. 1983
Sue Fisher, In the patient's best interest: Women and the politics of medical decisions. 1986
Harold Garfinkel, Recherches en éthnomethodologie. 2007 (vertaling!)
Richard A. Hilbert, The classical roots of Ethnomethodology: Durkheim, Weber, and Garfinkel. 1992
Richard D. Heyman, Why didnít you say that in the first place? How to be understood at work. 1994
Paul L. Jalbert, ed. Media Studies: Ethnomethodological Approaches.1998 [deels met potloodstrepen; 2 hoofdstukken onvolledig wegens bindfout]
Lena Jayyusi, Catégorisation et Ordre Moral. 2010 (vertaling!)
Catherine Kerbrat-Orecchioni, Véronique Traverso, rir. Les interactions en site commercial: Invariants et variations. 2008
W.K.B. Koning, red. Taalbeheersing in theorie en praktijk. 1985 (Lezingen VIOT-taalbeheersingscongres 1984, Tilburg)
Adrienne Lehrer, Wine and conversation. 1983
Ludwien Meeuwesen, Spreekuur of zwijguur:Somatische fixatie en sekse-asymmetrie.1988 (diss.)
Ludwien Meeuwesen, Hanneke Houtkoop-Steenstra, red. Sudies naar mondelinge interacties. 1995
Christian Plantin, Marianne Doury, Véronique Traverso, red. Les émotions dans les interactions.2000 (met CD-ROM)
Uta M. Quasthoff, Erzählen in Gesprächen:Linguistische Untersuchungen zu Strukturen unde Funktionen am Beispiel einer Kommunikationsform des Alltags. 1980
Deborah Tannen, ed., Gender and conversational interaction. 1993
Véronique Traverso, L'analyse des conversations. 1999
Frances Chaput Waksler, ed. 25th Anniversaey Issue. HumanStudies: A journal for philosophy and the social sciences.[artikelen en cumulative index 1978-2002]
Shirley Weitz, ed. Nonverbal communication: Readings with commentary, 2nd Ed. 1979
Sue Widdicombe, Robin Wooffitt, The language of youth subcultures: social identity in action , 1995

Wetenschap- en techniekstudies (STS)


Stuart S. Blume, Insight and industry: On the dynamics of technological change in medocine. 1002
H.M. Collins, Artificial experts: Social knowledge and intelligent machines. 1990
Keith Devlin, Duska Rosenberg, Language at work: Analysis communicationbreakdown in the workplace to inform systems design.1996
Nicolas Dodier, Les Hommes et les Machines: La conscience collectiv dans les sociétés technicisées. 1995
Bruno Latour, Les microbes: Guerre et Paix, suivi de Irréductions. 1984
J.W. Schot etal, red. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw IV: Huishouden & Medische techniek. 2001
Terry Winograd, Fernando Flores, Understanding computers and cognition: A new foundation for design. 1986

Tijdschriften

Social Studies of Science, jaargang 24 t/m 40/3, 1994-2010
Urban Life (and Culture), jaargang 1 t/m 4, 1972 -'75

Varia & curiosa

Charlie Gillett, The souns of the city: The rise of rock and roll. 1970
Charles Keil, Urban blues. 1966 (met wat potloodstrepen)
Rudy Koopmans, jazz: improvisatie en organisatie van een groiende minderheid. 1977
Koos van Weringh, Van de trein uit gezien: Beijing-Moskou in zes dagen en nachten. 1990Back to Top