Inleidende teksten

met suggesties en overwegingen over

kwalitatieve onderzoekmethoden

Paul ten Have©

juni 1999

Op deze pagina staan verwijzingen naar teksten die ik geschreven heb voor een inleidend programma over kwalitatief sociologisch onderzoek. Ik zal deze teksten de komende tijd herzien zodat er een los-gestructureerde en dynamische verzameling ontstaat met suggesties voor het doen van kwalitatief sociaal onderzoek en overwegingen die bij het ontwerpen, uitvoeren en beoordelen van zulk onderzoek nuttig kunnen zijn. Ik stel het op prijs als lezers en gebruikers mij per email [P.tenHave at uva.nl] op de hoogte stellen van hun bevindingen, mij problemen voorleggen en/of oplossingen aan de hand doen, zodat ik de verzameling aan de wensen van onderzoekers kan aanpassen.

N.B. Zo lang de teksten niet allemaal zijn herzien is het mogelijk dat er verwijzingen naar niet meer beschikbare of niet algemeen relevante pagina's op voorkomen; ik zal dat zo snel mogelijk proberen te verhelpen.
 
Afk. Titel
KSO Kwalitatief sociologisch onderzoek
SIT Situaties: tijd, plaats & categorisering
MAT Materiaalverzameling in kwalitatief onderzoek
EGF Etnografie
OZR Onderzoeksrelaties
INT Interviews & interviewen
OPN Opnamen
DOC Documenten
PS De probleemstelling
AP Analyseprocedures
BMK Analyse: begrippen, modellen, kaders
TN Het gebruik van technische hulpmiddelen