Langs de binnenduinrand bij Wimmenum

Toelichting op deze pagina's

Op deze pagina's wordt achtergrondinformatie gegeven bij de IVN-wandelingen, die in het herfst en winderseizoen maandelijks worden gehouden langs de binnenduinrand van Wimmenum. Men kan de wandeling matuurlijk ook zelfstandig lopen en hier vooraf en achteraf geinformeerd worden over de route, het landschap, de leefgemeenschappen, en de planten en dieren die men tijdens de wandeling kan tegenkomen. We richten ons vooral op een algemeen, niet-specialistisch publiek.

De beschrijving van de wandeling is als volgt ingedeeld. Eerst geven wij een korte beschrijving van het gebied, gevolgd door een thematische inleiding over mens en natuur. Daarna gaan we op stap met een summiere beschrijving van de route, gevolgd door een veel uitgebreidere beschouwing van diverse leefgemeenschappen die we tijdens de wandeling tegenkomen, waarbij het accent ligt op allerlei ecologische verbanden. Daarbij worden verschillende planten en andere organismen genoemd. Sommige namen  zijn vormgegezen als  hyperlinks - als je daar op klikt kom je bij een wat uitgebreidere beschrijving en verdere achtegrondinformatie. Na bezoek aan de plek waar de hyperlink je heeft gebracht, brengt de Back- of Terug-toets van je browser je weer terug naar de oorspronkelijke tekst. Ten slotte geven wij een aantal verwijzingen naar onze bronnen en mogelijkheden voor verdere studie.

Commentaar op deze pagina's - kritiek, lof, aanvullingen, correcties - is welkom bij de samensteller Paul ten HaveTerug naar de Start-pagina